2011 ASUS at CES - Introducing the Eee Pad Lineup

2011 ASUS at CES - Introducing the Eee Pad Lineup
  1. kendi19841001
    lần này asus có đầu tư ý tưởng thiết kế và sáng tạo đó
    15/1/11