Cafe 3V3 15/08/2011

Cafe 3V3 15/08/2011
1 person likes this.
 1. sunny34leo
  ranh wo hén, di choi ùi con tug tag thay do :))
  26/8/11
 2. navasious
  @sún cái đó dễ ẹt đem đồ xuống ó thay làm mũ mờ
  25/8/11
 3. sunny34leo
  chùi, ta cũng mún bon chen lúm vì thấy Q kể có nhìu cảnh đẹp nhưng có đìu đi xa zị seo mờ mẹc đầm :((
  25/8/11
 4. navasious
  ham hố thấy ớn
  @sún: nhó mẹc bộ nào hót hót nhá cho ta ngắm tiếp
  25/8/11
 5. sunny34leo
  Hix..sép hít tuần ùi mờ còn lấy á :|..chắc do way fin fai hum? Xử lí đi a :)). Tuần nì có đi Củ CHi hum a? Đi CN đi cho e bon chen w :D
  24/8/11