Cafe 3V3 18/07/2011 - Phần 2

Cafe 3V3 18/07/2011 - Phần 2
2 people like this.
 1. sunny34leo
  @treghe: cũng mún rửa súm lúm nhưng sép tới có off lớn trong tháng SN Bumie nên fai ưu tiên ùi :D..zị là nhầm ùi, ĐỢI CHỜ LÀ HẠNH FUC mờ lị :))
  20/7/11
 2. treghe
  @Sunny: rửa trước đi... từ từ em nó cũng ra đi thoai... vì sống là KHÔNG chờ đợi ZzzzzÔ...
  20/7/11
 3. sunny34leo
  @vuhuuthang: tíc là S rất ít coi fin nhà, dù rằng trog fong nguyên cái ti vi chà bá lun :| chỉ thix coi rạp thui, zừa đc coi zừa đc ăn :))
  20/7/11
 4. vuhuuthang
  @sunny Trùi sao nỡ lòng nào để em nó nằm trong vòng tay người xa lạ vậy bạn???^.^ Lại Amtech mua thêm 2 cái nữa để chạy Eyefinity coi phim là sướng rùi! ^.^
  20/7/11
 5. sunny34leo
  @vuhuuthang: chưa cho e í lên đường đc lấy đâu mờ rửa :))
  19/7/11