Hyundai Accent 3D projection mapping - tuyệt phẩm marketing

Hyundai Accent 3D projection mapping - tuyệt phẩm marketing
1 person likes this.
 1. DaviUoc
  Thanks
  10/10/14
 2. qt_AM
  Sáng tạo thật
  6/6/11
 3. mc_larenf1
  @ken: bữa nào mình làm cái clip amtech múa cột chiếu lên vách Caravel, REX hay winsor plaza gì đó chơi hém
  8/4/11
 4. kenblat
  great ads ever!!!!!
  8/4/11