Ngân Bình VS Quốc Huy - Everything I Do, I Do It For You - Vòng Đối Đầu 19/8/2012 - The Voice 2012

Ngân Bình VS Quốc Huy - Everything I Do, I Do It For You - Vòng Đối Đầu 19/8/2012 - The Voice 2012