Phim ngắn Bông Xốp Nốp

Phim ngắn Bông Xốp Nốp
cohay thích bài này.
 1. EeePC
  Kết thúc nhiều suy nghĩ quá nhỉ :X
  15/1/13
 2. kenblat
  đạo diễn mà xí xọn cũng chết nhảm lắm kakaka... máy phát điện đâu?!? LOLz
  14/1/13
 3. amethyst
  Mấy đứa hông biết bơi thường chết nhảm vậy đó!
  13/1/13
 4. kenblat
  nữ chính chết hơi bị nhảm... mà cảnh quê đẹp quá!
  13/1/13
 5. cohay
  Cảnh đẹp quá, góc máy cũng đẹp :)!
  13/1/13