amazeTESTLAB 2010 - USB 3.0 v.s. USB 2.0 [Part 2]

amazeTESTLAB 2010 - USB 3.0 v.s. USB 2.0 [Part 2]
  1. yamahatri
    nó nằm ở part 1 đó anh re
    15/8/10
  2. recoba
    anh ken review nhìn chỉ bít ổ 500GB chạy dock, còn lại ổ lacie hay transcend nhìn ko rõ mặt mũi nó ra sao hết :(
    15/8/10