Cafe 3V3 Số 10 - 23/05/2011 - Phần 2

Cafe 3V3 Số 10 - 23/05/2011 - Phần 2
  1. kenblat
    ren 3d thì em chỉ cần CPU và ram ngon + 1 con quadro cấu hình này chơi game thôi kưng!
    23/5/11
  2. authienvu8
    cái dàn này bao nhiêu vậy, cso thể cho xin báo giá đc không, trừ cái màn hình ra nhé, em k chơi 3d, em chỉ dùng render 3dsmax thôi
    23/5/11