[HUFLIT] Tưng bừng khai mạc ngày hội IT DAY 2014!

[HUFLIT] Tưng bừng khai mạc ngày hội IT DAY 2014!
  1. X2_Shinlk
    thi đấu liên minh kiểu này mà vào combat là như tra tấn ấy
    2/1/15
  2. Thien0108
    Chị này là ai vậy nhỉ,lần đầu tiên em thấy chị làm việc cho amtech ý
    20/11/14